Efter vår 1:a kontakt så bokar vi in ett möte där vi är mycket flexibla och kan ses på vårt kontor, ert arbete eller i ert hem osv. Mötet inleds med genomgång av projektet. Vi hjälper till med idéer och förslag för att sedan tillsammans arbeta fram ett bra resultat.

Alternativet är att ni själva kommer med ideer/ skisser till den aktuella tomten. Vi arbetar fram ett förslag utefter de möjligheter som finns för era önskemål, tomtens beskaffenhet och er ekonomi.

Stilar som modern, New England, Classic och Skärgård osv. anpassas efter förutsättningar och smak. Vi är flexibla och bygger i alla stilar. Inget av husen är det andra likt. Vi är kompromisslösa i vår kvalitetssträvan och vill ge kunden en kvalitetsprodukt till ett konkurrenskraftigt pris.

Med ett personligt engagemang, öga för detaljer och hög ambitionsnivå skapar vi ett hus med funktion, känsla och helhet. För er trygghet är vårt självklara arbetsätt att tider och ekonomi skall hållas till färdigställt hus.

Vi åtar oss även totalentreprenad där ni tillhandahåller färdiga ritningar på huset. Vi hjälper också till med att enbart rita och projektera ditt drömhus. Vi åtar oss även delad entreprenad då vi tex stomreser huset till färdig utsida, du som kund färdigställer sedan insidan på egen hand.

När det kommer till bygglov så har vi mycket bred kompetens och erfarenhet. För att avlasta er som kund och byggherre så servar och hjälper vi er genom hela processen, detta är mycket uppskattat! Vi medverkar vid samtliga möten med byggnadsnämnd på kommunhus samt ute på arbetsplatsen, allt för att underlätta och ge så god service som möjligt genom hela byggprocessen. Vi har kontinuerliga kundmöten för att säkerställa kvalitet och för att vara lyhörda och tillmötesgående mot er som kund samt för att kunna svara på frågor och eventuella funderingar.

Då vi bygger i lösvirke levereras allt material från våra kvalitetsleverantörer direkt till byggplatsen, vilket innebär minimala overheadkostnader så som lager mm. Lösvirkeshus innebär stor flexibilitet vad det gäller era önskemål, även sent i byggprecessen finns möjlighet att ändra om så önskas. Lösvirkeshus ger också ett mycket gediget byggt hus utan onödiga skarvar osv. Vi har ett nätverk av duktiga och certifierade hantverkare som nu samarbetat i många år. Vi har kontinuerliga byggmöten, allt för att utveckla och säkerställa service och kvalitet.

Vår kunskap och kontroll på byggprocessen samt helhetsansvaret för byggnationen innebär en trygghet för dig som kund. Mot slutet av byggnationen sammanställer vi all viktig dokumentation som krävs för att få huset godkänt så att ni kan ta det i bruk och flytta in i ert drömhus.